- Największy obiekt w kraju
- Kadra z 10-20 letnim doświadczeniem
- Szkolenia dla kierowników i kadry zarządzającej
- Szkolenia indywidualne na zamówienia

Nasze szkolenia odbywają się w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym ICRC w Szczecinie. Jest to największy tego typu obiekt w kraju, wybudowany od podstaw na łącznej powierzchni około 2400m2, posiada 3 przestronne, wyposażone w sprzęt audiowizualny sale wykładowe, specjalistyczne pomieszczenia do szkolenia i treningu, laboratorium oraz 2 hale warsztatowe. Hale wyposażone są w kabiny lakiernicze, 16 stanowisk przygotowawczych, centralny system odciągu pyłów, nowoczesną instalację pneumatyczną oraz kilkanaście kompletów urządzeń lakierniczych.

Programy szkoleniowe przygotowywane są zarówno dla lakierników jak i dla kadry zarządzającej. Dostosowane są pod katem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wiodącymi tematami szkoleń są:

  • metody oraz sprzęt do aplikacji - dobór pod względem określonej farby
  • systemy antykorozyjne - dobór pod względem kategorii korozyjności
  • wady powłok lakierowych - ciekawe przypadki
  • powłoki lakierowe - charakterystyka farb
  • przygotowanie powierzchni - ocena wizualna
  • specyfika farb wodorozcieńczalnych względem rozcieńczalnikowych


Oprócz tematów wiodących organizujemy szkolenia specjalnie dostosowane do potrzeb klientów. Zapraszamy do współpracy dostawców narzędzi oraz urządzeń lakierniczych.

   {gallery}/szkolenie{/gallery}