Zbiorniki intro fotoProdukty skierowane dla branży zbiorników naziemnych muszą być odporne na zalanie różnymi mediami czy substancjami chemicznymi, muszą też być wytrzymałe na typowe warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wewnętrzne elementy zaś wymagają odporności na media, ale również powinny zawierać minimalną ilość lotnych związków organicznych. Są też takie, które zakopane w ziemi na zewnętrznych płaszczyznach muszą spełniać specjalne warunki odpornościowe.  Do zbiorników zaliczamy m.in. silosy, zasobniki, zbiorniki na paliwa itp. Stosowane są tu różne rodzaje systemów malarskich w zależności od wymaganej odporności korozyjnej. Wiele zależy od tego w jakim środowisku będzie eksploatowany zbiornik i na jakie zagrożenia będzie narażony.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie za pośrednictwem formularza.