Konstrukcje-stalowe intro fotoBranża budownictwa inwestycyjnego wymaga wielu profesjonalnych systemów malarskich podpartych specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi pod kątem ich wytrzymałości na określone w polskiej normie warunki. Skupiamy się na bieżących potrzebach rynku, dlatego oferowane przez nas technologicznie zaawansowane produkty są ściśle sklasyfikowane pod względem kategorii korozyjności jak i planowanego okresu trwałości. Każdy wytwórca czy wykonawca otrzyma jasno sprecyzowaną ofertę pod względem technicznym i kosztowym. Podając nam informacje dotyczące projektowanego zabezpieczenia antykorozyjnego jesteśmy w stanie precyzyjnie dobrać system oraz policzyć całościowy teoretyczny koszt materiałów lakierniczych. W malowaniu konstrukcji stalowych, bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni stali bezpośrednio przed malowaniem. Niewystarczająca obróbka może prowadzić w późniejszym czasie nawet do poważnych wad powłok lakierowych a nawet konieczności ponownego lakierowania elementu. Dlatego już na samym początku wiedząc jaki będzie planowany poziom przygotowania powierzchni jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie, bezpieczne dla wykonawcy rozwiązanie. Do lakierowania konstrukcji stalowych możemy zaproponować systemy jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trzywarstwowe w zależności od wymagań jakie znajdują się w projekcie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie za pośrednictwem formularza.