Grunty-antykorozyjne intro fotoPowłoki gruntowe powinny się charakteryzować dobrą przyczepnością do podłoża, dobrymi właściwościami antykorozyjnymi oraz zapewnieniem dobrej przyczepności następnych powłok w systemie.